Privacy Policy

Privacy polici 

7.1 Vintage photo-props  acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door mij worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres Derden- de informatie wordt niet met derden gedeeld en ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

TOP